Integrante

Fernández, Karina

Investigadora en formación

Contacto

karina.v.fernandez@gmail.com

Becario: 
Becario